เวลาลูกเข้านอน ก็คือเวลาแม่เข้านอนด้วย

จากที่แต่ก่อนเคยนอนดึก

เดี๋ยวนี้หรอ เวลาลูกเข้านอน ก็คือเวลาแม่เข้านอนด้วย

ไม่รู้ใครหลับก่อนใคร