เมื่อลูกโตขึ้น แม่จะอยู่ตรงนี้เสมอ

 
 

เมื่อลูกโตขึ้น ลูกอาจต้องพบเจอกับ
เรื่องเลวร้าย เรื่องทุกข์ใจ เรื่องเสียใจ
เข้มแข็งไว้นะลูก
แม่จะอยู่ตรงนี้เสมอ