เป็นกรรมกร

 
เป็นกรรมกร
 

มีลูกหนึ่งคน
ทำให้คุณได้เป็นพ่อแม่
มีลูกสองคน
ทำให้คุณได้เป็นกรรมกร
– David Frost –