อึไม่ออกคือเรื่องใหญ่

 
อึไม่ออกคือเรื่องใหญ่
 

อึไม่ออกคือเรื่องใหญ่
แค่ลูก อึ ได้
แม่ก็สบายใจแล้ว

– ก้าว เล็ก เล็ก –