อย่าลืมให้เวลากับลูกมากๆนะ

 
อย่าลืมให้เวลากับลูกมากๆนะ
 

ลูกต้องการเวลาจากพ่อแม่
มากกว่าสิ่งของนอกกาย

อย่าลืมให้เวลากับลูกมากๆนะ