อย่ายัดเยียดสิ่งที่เราต้องการให้กับลูก

 
 

อย่ายัดเยียดสิ่งที่เราต้องการให้กับลูก
แต่ให้ลูกเลือกในสิ่งที่เขาต้องการ
แล้วเขาจะมีความสุขในสิ่งที่ทำ