รักแรกพบ

 
คำคม_รักแรกพบ
 

 

แม่เชื่อในรักแรกพบ

เพราะแม่รักหนู

ตั้งแต่หนูลืมตาขึ้นมาดูโลก