รอยยิ้มจากคนที่เรารัก

 
 

“รอยยิ้ม”

ที่เพิ่มกำลังใจดีที่สุด

คือรอยยิ้มจาก

“คนที่เรารัก”