รอยยิ้มของลูก

 
 

ให้คนเป็นร้อยมายิ้มให้
ก้อสู้รอยยิ้มเดียวของลูกไม่ได้