ถึงจะห่วงลูกแค่ไหน ก็ต้องปล่อยมือ

คนเป็นพ่อแม่

ถึงจะห่วงลูกแค่ไหน

แต่เมื่อลูกโตขึ้น

เราก็ต้องปล่อยให้เขา

ได้ใช้ชีวิตของเขาเอง