ช่วงนี้ติดแม่หนักมากกกก กระดิกตัวไปไหนไม่ได้เลย ♥️♥️♥️

สายสัมพันธ์แม่ลูก
เริ่มต้นตั้งแต่ในท้อง
มันจะไม่มีวันเสื่อมคลาย
และจะคงอยู่อย่างนี้ตลอดไป