ความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้

 
 

ความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้
คือได้ใช้เวลาอยู่กับลูก
ในทุกๆวันของชีวิต