ขอแค่ลูกมีความสุขในทุกๆวันก็พอแล้ว

ลูกไม่จำเป็นต้อง สอบได้ที่หนึ่ง
ลูกไม่จำเป็นต้อง เข้าโรงเรียนดังๆได้
ขอแค่ลูกมีความสุขในทุกๆวันก็พอแล้ว