วันนี้เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียนหนังสือ

 
 

วันนี้เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียนหนังสือ

ตัวยาวเกินหมอนรองให้นมแล้ว แม่เลยเอามาไว้ให้หัดนั่งแทน กันกระแทกไปในตัวด้วย ซื้อมาแพงก็ต้องใช้ให้คุ้ม